Go to the top

O KURSIE

logo-Orthonavi_ok2

Citius, Altius, Fortius - SZYBCIEJ, MOCNIEJ, WIĘCEJ

ORTHONAVI SUPERIOR

Dwadzieścia pięć lat praktyki lekarskiej i kilkanaście lat doświadczenia dydaktycznego, skłoniło nas do opracowania kompleksowego, wykładowego programu ortodontycznego. Program Orthonavi Superior , w stosunku do Orthovani wzbogacony został zagadnieniami z obszaru rozpoznawania,  planowania  i praktycznego prowadzenia leczenie poszczególnych grup nieprawidłowości zgryzowych i zębowych. Czasowe poszerzenie programu pozwoliło, oraz  umieścić w nim dodatkowo materiał z  naszych czterech kursów tematycznych: z leczenia wad poprzecznych, pionowych, wad II klasy oraz nieprawidłowości zębowych.  Nasze hasło przewodnie to „Citius, Altius, Fortius” – by wiedza dostarczana była szybciej niż przy programie standardowym, aby mocniej zapadały w pamięć poszczególne sesje, aby każde spotkanie dawało uczestnikom więcej informacji, wskazówek praktycznych. Będzie bardzo intensywnie, olimpijsko!

Orthonavi Superior to także połączenie wspólnych pasji zawodowych dwóch wykładowców
– dr Mariusza Wilka i dr n. med. Joanny Jabłońskiej-Zrobek. Te pasje to: ortodoncja i dydaktyka.

ORTHONAVI SUPERIOR, MA NA CELU:

  • pomoc lekarzom z mniejszym doświadczeniem w wytyczeniu drogi zawodowej,
  • bardziej doświadczonym kolegom, pozwolić na konfrontację własnych doświadczeń z naszymi,
  • a wszystkim uczestnikom wziąć udział w otwartej dyskusji, a być może i weryfikacji niektórych poglądów i metod.

Jako pragmatycy, przez lata pracowaliśmy nad metodami pozwalającymi osiągnąć zadowolenie pacjentów z leczenia, przy zastosowaniu nieskomplikowanych, powtarzalnych i przewidywalnych w skutkach procedur medycznych. Będąc otwartymi na nowatorskie technologie, stale stawialiśmy i stawiamy nadal na anatomię i funkcję, jako główne cele leczenia, co skutkuje wysoką stabilnością wyników leczenia i bardzo małym odsetkiem komplikacji oraz nawrotów.

Dlatego też, poniższy cykl szkoleń dedykujemy słuchaczom, którzy zainteresowani są połączeniem nowoczesnej technologii, sprawdzonych sposobów leczenia oraz naukowych podstaw ortodoncji. Szczególnie polecamy go tym, którzy zadowolenie pacjentów i własny spokój przedkładają ponad oszołamiające, lecz ryzykowne techniki ortodontyczne. Zawodowa pasja i zdobyta wiedza,  pozwoli Wam zbudować pewne fundamenty, na których będziecie mogli wznosić przez lata swoją własną filozofię i technikę leczenia, ku zadowoleniu Waszych pacjentów i własnej, szeroko pojętej satysfakcji. Być może niektórzy z Was za kilka lub  kilkanaście lat będą chcieli publicznie przedstawić wyniki swojej pracy i podzielić się własnymi doświadczeniami, a wtedy my staniemy się Waszymi słuchaczami.

Powodzenia!